چراغ سبز کادر پزشکی به هواداران کلیباف

روز جدید :

چراغ سبز کادر پزشکی به هواداران کلیباف

هاتف صالحی، فعال فضای مجازی با انتشار پیامی در ایکس (توئیتر سابق) به احتمال تماس هواداران قالیباف با پزشکان واکنش نشان داد.

با توجه به ابعاد شخصیتی و رویکرد معتدل مسعود مزکیان، یقینا آغوش دفتر انتخاباتی وی به روی یاران بزرگوار و میهن پرست محمدبکر کلیباف باز خواهد بود.
*بله اتفاقا دنیا رو میشه گرفت…*photo 2024 06 29 11 32 24 خبر خاکستری