چرا احمدی نژاد ساکت است؟ | روز جدید

خیلی جالب است که وقتی احمدی نژاد در مورد نحوه اداره کشور اظهارنظرهای تلخ و تند می کرد، می گفتند چرا نه کسی جلوی او را گرفت و نه کسی با احمدی نژاد مقابله کرد. حالا که ساکت است دوباره از او می پرسند که چرا سکوت کرده است». این نماینده مجلس با بیان اینکه این موضوع نشان از گرانی این مرد است، ادامه داد: احمدی نژاد صحبت هایی را که قرار بود از سال 96 تا 1401 انجام شود، مطرح کرد، وقتی امروز این صحبت ها بازنشر می شود، خیلی ها فکر می کنند این صحبت هاست. روزها حکایت از حکمت این صحبت ها دارد علیرضا بیگی می گوید: احمدی نژاد خود را به چوپانی تشبیه کرد که روی تپه ای ایستاده و آمدن سیل را زودتر از دیگران می بیند و مردم را خطاب قرار می دهد و به تصمیم گیرندگان هشدار می دهد که جلوی سیل را بگیرند.

  عکس / خانه تاریخی "هورام" - کرمان

دیدگاهتان را بنویسید