چرا باید جراحی اقتصادی توسط دولت سیزدهم انجام شود؟

رحمت الله علی رحیمی در تشریح علت عملیات اقتصادی دولت سیزدهم گفت: با این عملیات توده مردم بیشتر می شود و قطعا شرایط اقتصادی بهتر می شود.

  سه وزارتخانه دولتی با افزایش حقوق بازنشستگان مخالف هستند

دیدگاهتان را بنویسید