چرا حقوق بازنشستگان برابر نشد؟

چرا حقوق بازنشستگان برابر نشد؟

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز با تشکر از دولت برای اجرای بودجه کل کشور در سال 1401 گفت: کمیسیون برنامه و بودجه سه گزارش را به مجلس ارائه می کند؛ این سه گزارش به مجلس ارائه می شود. یکی واگذاری دارایی های مالی است که امروز ارائه شد، موارد دیگر شامل واگذاری دارایی های سرمایه ای و درآمدهای دولت به ویژه مالیات و عوارض است.

وی در خصوص صورت دارایی های مالی گفت: در سال 1401 دولت 176 واگذاری دارایی های مالی داشته است که 103 واگذاری مربوط به اوراق قرضه و مابقی مربوط به واگذاری های شرکت های دولتی است، علاوه بر تبصره 2 که 130 مورد واگذاری بوده است. برای تسویه بدهی های دولت

در سال 1402، 176 انتصاب امسال به 294 مورد افزایش یافته است، در کمیسیون تلفیق باید بتوانیم بودجه 1402 را بودجه قابل قبول تری قرار دهیم، هرچند کسری های دولت از این طریق جبران می شود، اما فروش اوراق و شرکت ها دیده می شود. به عنوان وام ما می توانیم و باید بودجه را به گونه ای در نظر بگیریم که از درآمدهای واقعی وجوه تامین شود.

حاجی بابایی ادامه داد: در تبصره 2 به 130 شرکت برای فروش نگاه کردیم. وزیر اقتصاد با بیان اینکه این یک لحظه مثبت است و 119 مورد از این اقدامات انجام شده است، یعنی بیش از 100 درصد در 10 ماه اجرا شده است، چرا این هزینه ها اجرایی نشده است، 9 مورد آن مربوط به بازنشستگان کشوری است. و بقیه به لشگری .

وی با بیان اینکه در رابطه با مسائل عشایری و روستایی 6 منبع در نظر گرفته شده است که باید محقق شود، گفت: باید بتوانیم این موارد را به مردم گزارش کنیم. گزارش کمیته برنامه و بودجه در اختیار همه نمایندگان مردم خواهد بود. اکثر مصوبات مجلس در دولت پیگیری و اجرا شده است اما متاسفانه برخی موارد اجرایی نشده است.

  اجرای پروژه راه آهن دورود - خرم آباد به اندیمشک در حال رصد است

مجلس موضوع سهام را تصویب کرده اما هنوز اجرایی نشده است. در مورد 20 شرکتی که قرار بود بر اساس اصل 44 واگذار شود، فقط یک شرکت هلدینگ خلیج فارس (با 12 درصد سهم دولت) واگذار می کنیم، با 142 تلاش دولت محترم باید قوانین را اجرا کند. خوب با هماهنگی مجلس.

دیدگاهتان را بنویسید