چرا مربیان از کسورات زیاد از درآمد خود انتقاد می کنند؟

چرا مربیان از کسورات زیاد از درآمد خود انتقاد می کنند؟

بر اساس آخرین اخبار رتبه بندی معلمان، وزارت آموزش و پرورش دستور تربیت بیشتر معلمان شاغل را صادر کرده است که جزئیات آن به شرح زیر است:

برای هر معلم حداقل 3 دستور یکی در تاریخ 1400/06/31 و دیگری حکم افزایش 10 درصدی حقوق در تاریخ 1401/1/1 و همچنین دستور اعاده حقوق در تاریخ 1401/7/1 صادر شده است.

در فیش آبان ماه، مربیان با کسرهای 7 ماهه تاخیر در نمره دهی و بازپرداخت مواجه شدند که تعجب آنها را برانگیخت.

وزارت آموزش و پرورش معوقات ارزشیابی را از اول فروردین 1401 پرداخت و یک ماه از کل ارزشیابی هر معلم در سال 1401 به عنوان تأمین ماه اول کسر کرد. اگر تاریخ اعمال رتبه 31 شهریور 1400 و به ترتیب اول فروردین 1401 باشد، تنها 10 درصد به مبلغ اضافی امتیازی که در فیش اردیبهشت 1401 کسر شده است اضافه شده و مقدار بسیار کمی باقی مانده است. برای بند رتبه بندی، مبلغ کل رتبه را افزایش دهید.

قسمت دوم حکمی است در مورد رسیدگی به استرداد حقوق که مورد اعتراض نیست.

به زبان خیلی ساده رتبه بندی در سال 1400 اجرا شد و در فروردین 1401 بین 800 تا حداکثر 1.3 میلیون تومان به کل حقوق معلمان اضافه شد.

سوال اینجاست که چرا وزارتخانه با علم به این مشکل، کل ارزشیابی فوق العاده هر معلم را مبلغ 1401 افزایش داده و در آیین نامه ماه اول در حسابداری لحاظ کرده است؟ اما در کسر مالیات مستمر به دلیل معافیت از سقف مالیاتی تا سقف 5600، میزان رتبه بندی که زیر این سقف است لحاظ نشد و کل تصمیم ملاک کسر مالیات قرار گرفت.

  گدیر; تکمیل کننده دین و کمال نعمت

با توجه به انحراف از قانون در اعمال فوق العاده رتبه بندی و کسر مبالغ بسیار کلان از 970 هزار فرهنگی، از وزیر و جناب آقای ستاری فرد تقاضا می شود این موضوع بسیار ساده را بررسی و وجوه کسر شده از همکاران را منتقل کنند. حقوق آذر ماه به مشمولانی که از اعضای صندوق بازنشستگی کشوری بوده و از این بابت متضرر شده اند، مسترد شود.

دیدگاهتان را بنویسید