چرا مشکل مستمری بگیران مخابرات را حل نمی کنید

چرا مشکل مستمری بگیران مخابرات را حل نمی کنید

محمدتقی نقدعلی گفت: نیاز است وزیر ارتباطات و مدیر عامل مخابرات به وضعیت مستمری بگیران وزارت ارتباطات و مخابرات توجه ویژه ای داشته باشند.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم تصریح کرد: از دولت می خواهد به وضعیت تورم و کنترل قیمت ها به ویژه مجازات ها توجه ویژه داشته باشد.

وی از نیروی انتظامی و اقدامات موثر آنها تشکر کرد.

  حمایت قاطع اقوام سیستان و بلوچستان از مدافعان امنیت را اعلام کنید

دیدگاهتان را بنویسید