چند عکس تاریخی از میدان انقلاب 60 سال پیش!

روز جدید :

اطلاعات آنلاین: با حضور سیدضیاءالدین شادمان، شهردار وقت تهران، برای اولین بار در ایران دو تیر چراغ برق ۲۶ متری برای نورپردازی میدان انقلاب در ۳ اسفند نصب شد. در 16 تیر 1343 روزنامه خبر بازدید شهردار از این چراغ ها را منتشر کرد که تحولی اساسی در نورپردازی میادین شهرها در ایران تلقی می شد. گزارش را بخوانید و عکس های شبانه میدان انقلاب در همان سال ها را تماشا کنید.

چند عکس تاریخی از میدان انقلاب 60 سال پیش!

چند عکس تاریخی از میدان انقلاب 60 سال پیش!

چند عکس تاریخی از میدان انقلاب 60 سال پیش!

چند عکس تاریخی از میدان انقلاب 60 سال پیش!

چند عکس تاریخی از میدان انقلاب 60 سال پیش!