چند نفر از فرهنگیان با اعمال رتبه بندی معلمان بازنشسته می شوند؟

چند نفر از فرهنگیان با اعمال رتبه بندی معلمان بازنشسته می شوند؟

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: این کار درستی است، البته مجلس مصوبه 1401 داشت تا معلمان تا سن 65 سالگی به کار خود ادامه دهند، پیش بینی می شود 50 هزار معلم بازنشسته شوند، البته همچنین مشوق هایی برای به تعویق انداختن بازنشستگی معلمان داریم، از جمله اینکه حق التدریس معلمان به صورت ماهانه پرداخت می شود.

  رشد چشمگیر باسوادی در استان سمنان / از بی سوادی از 42 درصد قبل از انقلاب به بی سوادی از 90 درصد پس از انقلاب

دیدگاهتان را بنویسید