چگونه به تخلفات رانندگی اعتراض کنیم؟

چگونه به تخلفات رانندگی اعتراض کنیم؟

رضا اسکندرزاده کارشناس حقوقی: بر اساس ماده 5 قانون جرایم راهنمایی و رانندگی مصوب 1388، «متخلف باید ظرف شصت روز از تاریخی که در قبض جریمه قید شده یا در قبض جریمه ای که دریافت می‌کند، جریمه را پرداخت و رسید دریافت کند. اعتراض خود را اعلام کند.» ظرف مهلت مذکور دلایل را به اداره راهنمایی و رانندگی ارائه کند.اداره مذکور موظف است ظرف 24 ساعت پس از وصول اعتراض، رسیدگی لازم را به عمل آورده و در صورت تشخیص بی‌اساس بودن اعتراض، مراتب را اعلام کند. معترض در صورت اصرار معترض، نیروی انتظامی موضوع را به واحد اعتراض به تخلفات راهنمایی و رانندگی ارجاع می دهد.

نوع اول اعتراض به جریمه

این به معنای اعتراض به بلیط مشخص صادر شده توسط افسر راهنمایی و رانندگی است. در این صورت فرد باید به مرکز کنترل ترافیک مراجعه و فرم شکایت را پر کند تا پرونده وی برای بررسی بیشتر به کارشناسان مربوطه ارسال شود. نتیجه کارشناسی پلیس راهنمایی و رانندگی طی یک تا چند روز به اطلاع معترضان خواهد رسید.

توجه داشته باشید که در صورت اعتراض به جریمه باید مدارک زیر را به همراه داشته باشید:

1. کارت شناسایی معتبر

2. سند مالکیت خودرو

3. فرم استیناف

4. شناسنامه معتبر صاحب وسیله نقلیه یا نماینده قانونی وی.

نوع دوم اعتراض در قالب تخلف

در گام اول معترض باید به کلانتری +10 مراجعه و اعتراض خود را ثبت کند. پلیس +10 این درخواست را از طریق سامانه به مرکز اجرایی کشور ارسال می کند. پس از جلسه استماع، دولت حداکثر ظرف 24 ساعت نتیجه را به معترض اعلام می کند.

  نقش طرالله در کربلای 5 را باید ستود/ هوشمندانه درخشش جبهه اسلامی در فضای مجازی

در صورتی که فرد همچنان نسبت به جریمه تخلفات اعتراض دارد، باید در مراجعه به بازپرسی پلیس راهنمایی و رانندگی اعتراض خود را ثبت کند.

در این مرحله هیاتی متشکل از کارشناس پلیس راهنمایی و رانندگی و قاضی تخلف، اعتراض را بررسی کرده و در نهایت رای قطعی و غیر قابل تجدیدنظر صادر می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید