کادر فنی شایسته و بازیکنان ارزنده تیم ایران در جام جهانی نوجوانان خاطرات خوبی از خود به ثبت رساندند

رئیس فدراسیون فوتبال:

رئیس فدراسیون فوتبال ایران ابراز داشت: کادر فنی شایسته و بازیکنان ارزنده تیم ایران در جام جهانی تلاش وصف ناپذیری داشتند و در مجموع مسابقات خاطرات خوبی از خود به ثبت رساندند.

دیدگاهتان را بنویسید