کاروان هشدار حجاب و عفاف در خیابان های گرگان

در این ویدئو عکس هایی از هشدار کاروان حجاب و عفاف در خیابان های گرگان را مشاهده کنید که اعلام می کند حجاب را رعایت می کند.

  انجام پروژه ای با ۲۲ میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی شهرکرد

دیدگاهتان را بنویسید