کارگران و مستمری بگیران منتظر حقوق 15 میلیونی باشند؟!

کارگران و مستمری بگیران منتظر حقوق 15 میلیونی باشند؟!

حمید حاج اسماعیلی گفت: من هم فکر می کنم مجلس قطعا تغییر خواهد کرد و رقم 20 درصد پیشنهادی دولت را افزایش می دهد.

وی بیان کرد: نمی توانیم حقوق سال آینده را زیر 10 میلیون تومان قرار دهیم و این یک واقعیت غیرقابل انکار است و دولت باید در این زمینه انعطاف لازم را از خود نشان دهد.

حاج اسماعیلی یادآور می شود: حتی فکر می کنم رقم تعیین دستمزد از رقم 57 درصدی سال گذشته بیشتر است و باید ارقامی بالاتر از کارگران و مستمری بگیران مطالبه کنیم تا بتوانیم رقم 10 میلیون تومان را به عنوان حداقل حقوق تعیین کنیم. و حداقل مستمری مستمری بگیران تامین اجتماعی در کشور تعیین شد
این یک واقعیت است و ما باید برای آن مبارزه کنیم و این راهی است که کارگران در روزهای آینده باید صبورانه آن را طی کنند.

این کارشناس بازار کار تصریح می کند: به نظر من نتیجه مذاکرات کارگران و کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران و مستمری بگیران از تامین اجتماعی و سایر رده ها به روزهای پایانی سال خواهد رسید چرا که این روند به بسیار سخت باشد و اختلافات شدید و شرایط سخت برای کارگران پیش بیاید، آنها باید مذاکره کنند و دولت را متقاعد کنند که با تعیین دستمزدها بر اساس سطح تورم و خط فقر موافقت کند.

حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: می دانید که در روزهای اخیر دولت و معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر را برای کلان شهرهایی مانند تهران حدود 15 میلیون تومان تعیین کرده است، بنابراین رقم 20 درصدی که دولت، پیشنهاد شده در بودجه و تمایل. پتانسیل تاثیرگذاری بر مذاکرات شورای عالی کار، کاملا غیر واقعی و دارای تناقضات جدی با شاخص های اقتصادی، نرخ تورم و خط فقر است.

  خرید ناکام پرسپولیس برای استقلالی ها خط و نشان می دهد

وی خاطرنشان می کند: بر این اساس باید هرچه سریعتر نمایندگان مجلس به این اتفاق واکنش نشان داده و این رقم را تغییر دهند تا راه را برای مذاکرات منطقی در شورای عالی کار باز کنند.

دیدگاهتان را بنویسید