کاندیدای نهایی جبهه اصلاحات کیست؟

کاندیدای نهایی جبهه اصلاحات کیست؟

اما قدم بعدی آنها با توجه به استراتژی اعلام جبهه اصلاحات و مواضع سیدمحمد خاتمی رسیدن به یک کاندیدای نهایی و مشترک است که باید اصلاح طلب باشد.

به گزارش کانال های تلگرامی، جبهه اصلاحات ایران امروز جلسه ای برای انتخاب گزینه نهایی برای انتخابات پیش رو برگزار می کند.

برخی اخبار حاکی از آن است که در این جلسه تصمیم نهایی درباره تعداد نامزدهای اصلی یا نامزدهای مورد حمایت اصلاح طلبان و انتخاب افراد از بین آنها گرفته می شود.

اسحاق جهانگیری، عباس آخوندی، عبدالناصر همتی، مسعود المدیکیان، مصطفی کواکبیان، محمود صادقی، حمیده زرآبادی و محمد شریعتمداری از جمله گزینه هایی هستند که قرار است از بین آنها انتخاب شوند.

تا زمانی که بتوانیم به تایید ماهوندی، محمود صادقی و زرآبادی امیدوار باشیم. بر اساس اجماع اصلاح طلبان حول محور کواکبیان و شریعتمداری هم همینطور است. همتی که قبلا میزان رای خود را محک زده است!

باید منتظر ماند و دید که جهانگیری این بار تایید می شود یا خیر؟ پزشکان نیز گزینه چندان امیدوار کننده ای نیستند زیرا به نظر نمی رسد از نظر رای با کاندیداهای اصولگرا یا معتدل رقابت کنند!

احتمالاً به همین دلیل است که مبتکران این جریان از قبل بیانیه ای برای هدف قرار دادن نامزدهای معتدل آماده کرده اند!