کاهش سهمیه سوخت خودروهای بدون بیمه

کاهش سهمیه سوخت خودروهای بدون بیمه

رئیس کارخانه سوخت با تاکید بر اینکه بیش از 17 هزار خودروی سنگین باری بدون بیمه تردد می کنند، گفت: در صورت عدم دریافت بیمه شخص ثالث رانندگان این خودروها از سهمیه سوخت آنها کاسته می شود.

مهدی کومسریان، مدیرعامل صندوق خسارت بدنی تاکید کرد: بر اساس ماده 48 قانون بیمه شخص ثالث، صدور کارت و سهمیه سوخت خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث ممنوع است.

البته وی همچنین گفت: با توجه به تاثیر و اهمیت وسایل نقلیه سنگین برای حمل بار و مسافر در تصادفات جاده ای، داشتن بیمه نامه شخص ثالث برای این گروه بیش از سایر خودروها ضروری است.

این در حالی است که بر اساس اعلام رئیس مدیریت حمل و نقل و سوخت بیش از 17 هزار خودروی سنگین باری بیش از یک سال است که تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار نگرفته اند.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با اعلام اولتیماتوم یک ماهه به دارندگان این خودروها تاکید کرد: به دارندگان این خودروها اخطار داده می شود در صورت عدم انجام اقدامات لازم ظرف یک مدت نسبت به خرید و تهیه بیمه نامه شخص ثالث اقدام کنند. ماه کارت سوخت آنها غیرفعال می شود.

بر این اساس در مراحل بعدی سهمیه سوخت خودروهای سواری و موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه کاهش می یابد.

دیدگاهتان را بنویسید