کاپیتان تیم ملی ایران بر روی پوستر AFC

کنفدراسیون فوتبال آسیا در آستانه آغاز این رقابت ها پوستری ساخت که عکس احسان حاج صفی کاپیتان تیم ملی ایران روی آن چاپ شده بود.

کاپیتان تیم ملی ایران بر روی پوستر AFC