کدام سدها با افزایش و کاهش در دسترس بودن آب مواجه هستند؟

کدام سدها با افزایش و کاهش در دسترس بودن آب مواجه هستند؟

رورنو سدهای هرمزگان از ابتدای سال آبی جاری (مهر 1400) تا 17 مرداد بیشترین افزایش آب قابل دسترس را داشته که سدهای شمیل و نیان نسبت به سال آبی گذشته (ابتدای مهر 1398) 236 درصد افزایش داشته اند. تا پایان شهریور 1400).

سامانه بارشی موسمی اگرچه تأثیر قابل توجهی در افزایش حجم آب سدهای کشورمان نداشته است، اما بیشترین تأثیر را در حوزه آبریز خلیج فارس و دریای عمان داشته است.

گزارش جدید شرکت مدیریت منابع آب نشان می دهد سدهای استان هرمزگان از ابتدای سال آبی جاری تا 17 مرداد بیشترین حجم آب را داشته اند.

بنابراین حجم آب سد استقلال هرمزگان از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر 1400) تا 17 مردادماه به 182 میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 117 درصد افزایش داشته است. با درصد پر شدن آن به 76 درصد رسیده است.

همچنین سدهای شمیل و نیان از ابتدای سال آبی جاری تا هشتم مردادماه 60 میلیون مترمکعب آب دریافت کردند که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 236 درصد افزایش داشت و میزان پرشدن به 61 رسید. درصد

حجم آب سد دز استان خوزستان از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای 1400 مهرماه) تا هشتم مردادماه به 1820 میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه 38 درصد افزایش داشته است. در سال تامین آب گذشته با افزایش میزان پر شدن آن نیز رشد 69 درصدی را نشان می دهد.

سد شهرستان بیجار در استان گیلان از ابتدای سال آبی جاری تا 17 مردادماه 69 میلیون مترمکعب حجم آب داشته که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 22 درصد افزایش نشان می دهد و پر شدن نرخ این سد 66 درصد است.

  جشن شاگردان مجیدی در ورزشگاه خالی؟

حجم آب سد درودزن ملاصدرای استان فارس از ابتدای سال آبی جاری تا 17 مرداد به 739 میلیون مترمکعب رسید که با رشد 22 درصدی همراه بود و میزان پرشدن 53 درصد بود.

حجم آب مخزن 13 مخزن دریاچه ارومیه از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر 1400) تا 17 مرداد به 835 میلیون مترمکعب رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته (ابتدای 2018) مهر 1399 تا پایان شهریور 1400) 15 درصد رشد حاصل شد و میزان پر شدن آنها 50 درصد بود.

میزان ذخیره مخزن سد در استان اردبیل از ابتدای سال آبی جاری تا 17 مردادماه به 24 میلیون مترمکعب افزایش یافت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11 درصد افزایش نشان می دهد.

سد ارس خدابیامرز در استان آذربایجان شرقی از ابتدای سال آبی جاری تا 17 مردادماه 797 میلیون مترمکعب آب دریافت کرد که نسبت به سال آبی سال گذشته 10 درصد افزایش داشته و میزان پر شدن این سد. 28 درصد اعلام شده است.

سدهای رشته کارون از ابتدای سال آبی جاری تا 17 مرداد 8 میلیون و 388 هزار مترمکعب آب دریافت کردند که نسبت به سال گذشته 9 درصد افزایش و 68 درصد پرشدن آب است.

کدام سدها با کاهش دسترسی به آب مواجه هستند؟

در حالی که برخی از سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا 17 مرداد با افزایش آب مواجه بوده اند، در بسیاری دیگر از سدهای کشور با کاهش عرضه آب مواجه شده است.

سد اکباتان، آبشینه در استان همدان از ابتدای سال آبی جاری تا 17 مرداد تنها 4 میلیون متر مکعب با کاهش 73 درصدی، رتبه اول بیشترین کاهش را به خود اختصاص داده است.

  ژنرال دست روی این ستاره استقلال گذاشت

سد کرخه استان خوزستان از ابتدای سال آبی جاری تا 17 مرداد 863 میلیون مترمکعب آب دریافت کرد که نسبت به سال آبی گذشته 58 درصد کاهش داشته است.

چاه نیمها در استان سیستان و بلوچستان از ابتدای سال آبی جاری تا 17 مردادماه 183 میلیون مترمکعب آب دریافت کرد که نسبت به سال آبی گذشته 56 درصد کاهش داشته است.

مابقی سدهای مهم کشور کم و بیش با کاهش دسترسی به آب مواجه هستند.

دیدگاهتان را بنویسید