کسب سودهای نامشروع در بانک ها بسیار دردناک است/ بی ثباتی اقتصادی این حوزه را تهدید می کند

وی با بیان اینکه کسب سودهای غیرقانونی در بانک ها بسیار دردناک است، گفت: بی ثباتی اقتصادی یکی از دغدغه های اصلی مردم است و یکی از ضربه هایی که حوزه اقتصادی را تهدید می کند بی ثباتی است.

  ادعای عجیب دانشمندان؛ سفر در زمان غیرممکن نیست!

دیدگاهتان را بنویسید