کسر امتیاز از تیم تازه صعود کرده لیگ برتر

کمیته انضباطی اعلام کرد:

با توجه به شکایت باشگاه سایپا از باشگاه شمس آذر قزوین مبنی بر استفاده از بازیکن غیرمجاز به نام سید مجتبی حسینی در 9 مسابقه لیگ یک فوتبال کشور در فصل 1401-1402 با این توضیح که بازیکن مذکور با همکاری شمس. باشگاه آذر قزوین با جعل، جعل و استفاده از مدارک جعلی ضمن فریب فدراسیون با تظاهر به بازیکن مجاز و از این طریق شرکت در مسابقات، با توجه به تحقیقات و استعلام های انجام شده، اعلام شد که ثبت نام بازیکن با مشخصات ذکر شده کارت غیراصیل، اظهارات و دفاعیات غیرموجه بازیکن و همچنین باشگاه شاکی و سایر مدارک و امارات در مورد تخلفات انتساب در خصوص استفاده از بازیکن غیرمجاز و استفاده از کارت جعلی توسط باشگاه شمس آذر. و بازیکن سید مجتبی حسینی محرز سالم محسوب می شود و با توجه به پایان فصل لیگ دسته اول کشور در تاریخ 1302/10/03 (با توجه به تعلیق مسابقات جام حذفی و تعریف انجام شده در بند 16 تعریف از عبارات معینی که در قوانین نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب 1396 استفاده شده است.) و تاریخ شکایت باشگاه شاکی مبنی بر اینکه در تاریخ 11/04/1302 مشکل طبق قسمت اخیر بند 5 ماده 61 آیین نامه انضباطی مصوب 1396 و بر این اساس در رابطه با تخلف باشگاه و بازیکن از سند جعلی، مستند به ماده 70 آیین نامه انضباطی باشگاه شمس می باشد. قزوین مندرج در بند 3 این آیین نامه به پرداخت 2 میلیارد و 500 میلیون ریال جریمه نقدی و یک سال محرومیت از حضور در تیم و پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی و همچنین استفاده از … بازیکن غیر مجاز فقط با توجه به بازی بازیکن مقابل تیم مدعی در بازی 26.07.1401 باشگاه شمس آذر قزوین، سه امتیاز این بازی را در فصل آینده این تیم (1402-1403) در لیگ برتر پس بگیرد. کشور و همچنین پرداخت یک میلیارد و 500 میلیون ریال جریمه نقدی و این بازیکن نیز به یک سال محرومیت از تیم و پرداخت 500 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

  خرید فلزیاب از گوهرباستان

ضمناً با توجه به هشت بازی دیگر موضوع شکایت شاکی، به دلیل لزوم رعایت مفاد ماده 90 آیین نامه انضباطی، کمیسیون فعلاً تکلیفی ندارد.

رأی صادره لازم الاجرا بوده و ظرف مدت 7 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید