کشتن خبرنگاران حقیقت فلسطین پنهان نخواهد شد

سخنگوی وزارت خارجه:

سخنگوی امور وزارت خارجه ابراز داشت: با کشتن خبرنگاران، این حقیقت پنهان نخواهد شد که رژیم صهیونیستی و رهبران آن جنایتکاران جنگی و حامیان آن شریک در این جنایات هستند.

دیدگاهتان را بنویسید