کشف یک شهر باستانی در ترکیه


ساعت: 10:00
تاریخ انتشار: ۱۳۰۱/۰۶/۲۲
کد خبر: 1897035

گزارش تصویر;

کشف یک شهر باستانی در ترکیه

شما در حال مشاهده تصاویری از کشف یک شهر باستانی در ترکیه هستید.

  قبول دارم که در مورد مدیرعامل پرسپولیس اشتباه کردم

دیدگاهتان را بنویسید