کشورهای مشترک المنافع در زمینه همکاری دفاعی توافق کردند

وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که مقامات کشورهای مشترک المنافع با گسترش همکاری های دفاعی موافقت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری موج


به گزارش تاس، وزیر دفاع روسیه، همکاری جامعه ملل در حوزه دفاعی گزارش شده است.

“آندری بلوسف” وزیر دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که وزرای دفاع مشترک المنافع امروز به توافقی برای ارتقای سیستم های نظامی مشترک دست یافته اند.

وزیر دفاع روسیه پس از نشست شورای وزیران دفاع کشورهای مشترک المنافع در مینسک پایتخت بلاروس تاکید کرد: تصمیماتی در زمینه بهبود سامانه های نظامی مشترک اتخاذ شد.

بلوسف افزود: کشورهای مشترک المنافع بر روی توسعه یک سیستم مشترک برای نظارت و ارزیابی وضعیت رادیولوژیکی، شیمیایی و بیولوژیکی به اجماع رسیده اند.

وزیر دفاع روسیه گفت: شورای وزرای دفاع این کشورها همچنین توافقنامه هایی را درباره رویکردهای مفهومی برای توسعه همکاری های نظامی در کشورهای مشترک المنافع تا سال 2030 و همچنین همکاری های آموزشی و علمی امضا کردند.آیا این خبر مفید بود؟