کمتر زنی پیدا می شود که بی حجاب باشد و بگوید به خاطر جریمه چند صد تومانی حجاب دارد/ وجوب شرعی حجاب را در مقابل وجوب کفایت غسل میت قرار می دهیم.

کمتر زنی پیدا می شود که بی حجاب باشد و بگوید به خاطر جریمه چند صد تومانی حجاب دارد/ وجوب شرعی حجاب را در مقابل وجوب کفایت غسل میت قرار می دهیم.

روزنامه فرهیختگان نوشت: روز گذشته تصویری از یکی از احکام صادره از سوی دادگاه برای کشف حجاب یک زن منتشر شد. در این حکم آمده است: 31 میلیون ریال به جای دو ماه حبس برای افشای حجاب در حین رانندگی، متهم به یک ماه کار در غسالخانه (شستشوی جسد) نیز محکوم شد. چنین تصمیمی دقیقاً چگونه در تکلیف الهی و شرعی حجاب می گنجد و تا چه حد می توان حتی از منظر شرعی و شرعی، فرد را به رعایت حجاب وادار کرد؟

تعدادی از زنانی که کشف حجاب می کنند همچنان به دین اعتقاد دارند، اما از سوی دیگر تهاجم دشمن و برنامه ریزی او برای حجاب ممکن است آنها را مجبور به انجام کارهای فعلی مانند کشف حجاب به عنوان یک امر سیاسی کرده باشد. اقدام یا مبارزه مدنی، یعنی امکان دارد در میان چهره هایی که در این مدت در خیابان ها حجاب را حذف کرده اند، دختری را می یابیم که به مناسک مذهبی مانند عزاداری محرم اعتقاد دارد، اما حذف حجاب را این گونه تعریف می کند. اقدام مدنی در اعتراض به یک موضوع اقتصادی می کند و نمی داند که این امر در نهایت منجر به سلب منافع چه کسانی در خارج از کشور می شود؟ زیرا نقشه دشمن این بود که در نهایت رفع حجاب را یک مبارزه مدنی و بازتعریف اقدام سیاسی علیه تصمیمات حکومتی تعریف کند.

تصویری از یکی از دستورات دادگاه برای کشف حجاب یک زن روز گذشته منتشر شد. در این حکم آمده است: 31 میلیون ریال به جای دو ماه حبس برای افشای حجاب در حین رانندگی، متهم به یک ماه کار در غسالخانه (شستشوی جسد) نیز محکوم شد. چنین تصمیمی دقیقاً چگونه در تکلیف الهی و شرعی حجاب می گنجد و تا چه حد می توان حتی از منظر شرعی و شرعی، فرد را به رعایت حجاب وادار کرد؟

  نشست خبری فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان برگزار شد

با ذائقه مخدوش وجوب شرعی یعنی. حجاب و کفائی واجب، یعنی. غسل مرده یکی بر دیگری و در چنین تصمیمی دین را مقدم بر دین قرار داده ایم، در صورتی که عملی مانند غسل میت اصلاً سؤالی نیست که بخواهد به عنوان مجازات برای یک مشکل دینی-اجتماعی مانند آن قرار گیرد. حجاب.

علیرغم تذکرات رهبری مبنی بر برنامه ریزی اصولی در خصوص حجاب و تاکید بر اینکه ممکن است بسیاری از این زنان از سوء استفاده سیاسی دشمن در این زمینه اطلاعی نداشته باشند، با این حال برخی تصمیمات مسئولین و یا رهبری اقشار خاصی از مردم و اصرار بر این موضوع با ایجاد تفرقه در بین مردم، دشمن را به هدف خود که افتتاح حجاب به عنوان اقدامی سیاسی علیه حکومت است، نزدیک می کند.

شاید کمتر خانم محجبه ای باشد که بیاید و بگوید من به خاطر جریمه چند صد تومانی محجبه شدم یا به دلیل تجمع حجاب در ورزشگاه آزادی تصمیم گرفتم حجابم را بر اساس دین مبین اسلام در جامعه ترویج کنم. از ترس گشت ارشاد کمتر می توان با حجاب یافت.

دیدگاهتان را بنویسید