کوچک سازی بزرگ در شرکت دیوار

این نیروها می گویند: اواخر سال گذشته همکاری با حدود 70 نفر از نیروها به مدت یک روز قطع شد و بلافاصله دسترسی همه نیروها قطع شد.

به گفته این نیروها، قرارداد برخی از نیروها تکمیل نشد و شرکت اقدام به اصلاح آنها کرد.

می گویند: دو هفته پیش شرکت جلسه داشت و در آن جلسه بیش از صد نفر بیکار شدند. از نیروهای تعدیل شده خواسته شد از این تعدیل شکایت نکنند و استعفانامه را امضا کنند تا پشتیبانی شرکت در قالب ‘بسته خداحافظی’ بین نیروهای تعدیل شده توزیع شود.

این نیروها می گویند: از اسفند تا اردیبهشت تعدادی نیرو به صورت پراکنده تعدیل شده اند.

به گفته آنها اخباری مبنی بر تنظیم هزینه های مشاهده آگهی نیز شنیده شده است.

این نیروها می گویند: تعدیل یک روزه نیروها در شرایط بد اقتصادی برای چنین شرکتی اصلا زیبا نیست و نیروهای تعدیل شده با مشکلات زیادی مواجه بودند.

آنها می گویند: در شرایطی که شرکت تعدیل نیرو در مقیاس بزرگی را آغاز کرده است که تعداد زیادی از عوامل را در سال 1401 درگیر کرده است. این رفتار اخلاق حرفه ای شرکت را که باید مبتنی بر برنامه ریزی بلندمدت باشد زیر سوال می برد. چگونه ممکن است یک شرکت از چشم انداز 3 ماهه خود اطلاعی نداشته باشد و چنین کارکنان مازادی را استخدام کند و سپس بدون اطلاع قبلی و یکباره آن را تنظیم کند؟

  تجارت دلالان قیمت برنج ایرانی را به یک میلیون تن رساند/ کشت قراردادی؛ تنها راه دولت برای تنظیم بازار تولید داخلی

دیدگاهتان را بنویسید