کیفیت هوای 3 شهر استان تهران ارغوانی است

کیفیت هوای 3 شهر استان تهران ارغوانی است

بر اساس داده های شرکت کنترل کیفیت هوا، میانگین کیفیت هوای 22 منطقه تهران با شاخص 145 نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس است و وضعیت 3 شهر استان تهران بنفش و 5 شهر قرمز است. بر اساس این گزارش، باقرشهر با شاخص 316، ورامین با شاخص 240 و قرچک با شاخص 215 در وضعیت ارغوانی آلودگی هوا قرار دارند.

فارس: بر اساس داده های شرکت کنترل کیفیت هوا، میانگین کیفیت هوای 22 منطقه تهران با شاخص 145 نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس است و وضعیت 3 شهر استان تهران بنفش و 5 شهر قرمز است.

بر اساس داده های شرکت کنترل کیفیت هوا، هوای تهران با شاخص 145 در وضعیت نارنجی به معنای ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

بر اساس این گزارش، باقرشهر با شاخص 316، ورامین با شاخص 240 و قرچک با شاخص 215 در وضعیت ارغوانی آلودگی هوا قرار دارند.

همچنین اسلامشهر با شاخص 183، بهارستان با شاخص 178، پاکدشت با شاخص 161، پیشوا با شاخص 167 و ملارد با شاخص 154 در وضعیت قرمز قرار دارند.

وضعیت شهرقدس با شاخص ۱۱۶ و شهیار با شاخص ۱۱۸ نیز نارنجی است.

بر اساس تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوا تمامی کلاس های مدارس استان تهران به جز فیروزکو تا پایان هفته غیبت می کنند.