گرد و غبار ایلام 235 نفر را راهی بیمارستان کرد

گرد و غبار ایلام 235 نفر را راهی بیمارستان کرد

روز جدید : ایلام در 48 ساعت گذشته در روزهای 11 و 12 اردیبهشت با ورود گرد و خاک به استان، اورژانس 115 ایلام در آمادگی کامل رزمی قرار گرفت و 10 بیمار قلبی و تنفسی را به مراکز درمانی استان منتقل کرد.

به گزارش روابط عمومی اورژانس ایلام، ایلام در 48 ساعت گذشته در روزهای 11 و 12 اردیبهشت با ورود گرد و خاک به استان، اورژانس 115 ایلام در آمادگی کامل رزمی قرار گرفت و 10 بیمار قلبی و تنفسی را به مراکز درمانی اعزام کرد. استان حرکت کرد.

در این مدت 225 بیمار قلبی و تنفسی به بیمارستان های استان مراجعه کردند.

  زوج رویایی یحیی گل محمدی برای خط حمله پرسپولیس در فصل آینده

دیدگاهتان را بنویسید