گزارش سانحه قطار تبریز – مشهد به رستم قاسمی تقدیم شد/ درخواست استیضاح وزیر راه و شهرسازی به هیات رئیسه تقدیم شد.

گزارش سانحه قطار تبریز – مشهد به رستم قاسمی تقدیم شد/ درخواست استیضاح وزیر راه و شهرسازی به هیات رئیسه تقدیم شد.

روز جدید : جمعی از نمایندگان درخواست استیضاح رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی را با بیست امضا در نظام پارلمانی بارگذاری کردند.

در حالی که امروز نمایندگان پارلمان اروپا برای استماع گزارش میعاد صالحی مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار داشتند، در پی ارائه گزارش وی، جمعی از نمایندگان مجلس درخواست استیضاح رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی را مطرح کردند. توسعه با بیست امضا.

شنیده ها حاکی از آن است که این استفساریه در واکنش به گزارش سیدمیعاد صالحی درباره حادثه قطار تبریز – مشهد مطرح شده و نمایندگان مجلس خواستار برکناری صالحی هستند.

استیضاح وزیر راه و شهرسازی در هیئت رئیسه مجلس مطرح می شود اما صبح امروز با وساطت کلیباف استیضاح فاطمی امین به دلیل آنچه که جدایی وزارت صمت خوانده شد متوقف شد. دو ماه به دولت فرصت داد

  استقلال با درخواست جدایی مجیدی موافقت کرد

دیدگاهتان را بنویسید