یارانه سنتی آرد نان مستقیما به مردم تعلق می گیرد

یارانه سنتی آرد نان مستقیما به مردم تعلق می گیرد

روز جدید : ساعتی پیش شایعاتی مبنی بر افزایش نجومی قیمت نان در فضای مجازی و برخی رسانه ها مطرح شد. اگر دولت به آرد نان سنتی روی آورد مستقیماً به مردم یارانه می دهد و نان سنتی برای مصرف کننده گران نمی شود.

این خبر تا زمانی است که آرد نان و نان سنتی گران شده است.

بررسی ها نشان می دهد اخبار منتشر شده مربوط به آرد صنعتی و نان لوکس است که به دلیل انحراف جدی یارانه آن اتخاذ شده است.

اگر دولت به آرد نان سنتی روی آورد مستقیماً به مردم یارانه می دهد و نان سنتی برای مصرف کننده گران نمی شود.

  شورای مناسبت: دولت حق واردات خودرو با اولویت را دارد

دیدگاهتان را بنویسید