یکسان سازی حقوق بازنشستگان کلیدی بود

یکسان سازی حقوق بازنشستگان کلیدی بود

حدود 11 سال پیش شورای اسلامی قانون یکسان سازی حقوق بازنشستگان را تصویب کرد تا در دوره ای حقوق بازنشستگان با حقوق کارگران یکسان شود. اما سال ها از تصویب این قانون در مجلس می گذرد و خبری از اجرای این قانون نیست و باید منابع لازم برای اجرای این قانون از سوی دولت تامین می شد. اما عدم توجه به این موضوع هر ساله در لایحه بودجه و یا در وضعیت خوشبینانه محدودیت منابع دولت باعث شده است که این موضوع دچار عقبگرد جدی شود.در شرایطی که وضعیت مستمری بگیران خوب نیست و گلایه مستمری بازنشستگان است. وجوه سال‌ها خوانده می‌شود، هزاران مستمری بگیر، یکسان‌سازی حقوق خود را اجرا می‌کنند و هزاران امضا بر روی نامه‌های خود خطاب به دولت‌ها می‌گذارند. با وجود این درخواست ها، یکسان سازی حقوق بازنشستگان تا کجا پیش رفته و در چه مرحله ای است؟

تجارت نیوز نوشت: بر اساس بند «ب» ماده 12 برنامه ششم توسعه، سازمان تأمین اجتماعی موظف به اجرای تناسب حقوق بازنشستگان است. همسان سازی حقوق بازنشستگان در حال حاضر در چه مرحله ای است؟

ماجرا به بند «ب» ماده 12 برنامه ششم توسعه برمی گردد. موضوع مذکور در این بند سازمان تامین اجتماعی را مکلف به تعدیل حقوق بازنشستگان می کند.

اکنون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید: یکسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری ​​و تامین اجتماعی در کمیسیونی که وی در آن عضویت دارد به تصویب رسیده و منتظر ارسال به این کمیسیون است. انجمن عمومی با این حال، اکنون این نگرانی برای بازنشستگان در بخش کار وجود دارد که آیا برابری به جایگاه آنها می رسد یا نه و آنها بخشی از ثروت از دست رفته خود را به دست می آورند یا خیر.

  همه جوایز کشور با حمایت مردم به دست آمده است/ آمریکا همچنان نمی تواند اشتباه کند

یکسان سازی حقوق بازنشستگان کلیدی بود

در شرایطی که تورم سرسام آور و گرانی، امید بازنشستگان را به یأس تبدیل کرده، سال ها صدای خود را بلند کرده اند و اکنون امنیت خود را از دست داده اند. البته رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تایید این ماجرای تلخ مبنی بر اینکه وضعیت مستمری بگیران خوب نیست، می گوید آن ها در کمیسیون بعدی همسان سازی حقوقشان را تصویب کرده اند. البته قدم بعدی اتاق مجلس است که در نهایت مصوبه را مشخص می کند.

تناسب یال و دم و اشک هایم به جای همگون سازی

اما صحبت از یکسان سازی دستمزد بازنشستگان کشوری نیز باعث ایجاد نگرانی در بین کارگران شده است. بررسی ها نشان می دهد تساوی در دور قبل که به سال 1378 برمی گردد با اعطای اعتبارات جداگانه به کشور و اعتبارات به ارتش آغاز شده است. این اعتبار منجر به افزایش قابل توجه حقوق بازنشستگان شد، اما در این میان بودجه جداگانه ای برای بازنشستگان کارگری از خزانه دولت وجود نداشت. در همین زمینه یکی از کارگران بازنشسته به ایلنا گفت: «آنچه با صندوق های تامین اجتماعی اجرا شد، همسان سازی نبود، بلکه تناسب بی شرمانه بود که بازنشستگان انتقادات زیادی از آن داشتند».

اکنون کارگران بازنشسته نگران این هستند که دوباره از این طرح بازمانند و اگر این اتفاق بیفتد، این قشر کارگری که رفاه آنها به فقرا ارائه می شود، معتقدند ظلم بزرگی در حق جامعه رخ خواهد داد. البته هنوز تصمیمی برای یکسان سازی حقوق بازنشستگان باقی مانده گرفته نشده است و باید دید در فضای عمومی چه نتیجه ای در انتظار اوست.

  رفتار عاطفی که باعث افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ می شود / معامله با پرفروش ها

دیدگاهتان را بنویسید