یکسان سازی دستمزدها فقط شامل بازنشستگان کشوری می شود!

روز جدید :

یکسان سازی دستمزدها فقط شامل بازنشستگان کشوری می شود!

وی پس از اعلام نظر داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تصویب آیین نامه اجرایی تناسب حقوق بازنشستگان، اعلام کرد: طی روزهای آینده مبلغی به صورت علی الحساب به مستمری بگیران پرداخت خواهد شد. که پس از صدور تصمیمات، تسویه حساب نهایی انجام خواهد شد. حال این سوال از سوی کارشناسان مطرح شده است که آیا اقدام دولت مستمری بگیران سازمان بیمه را شامل می شود یا فقط مستمری بگیران کشوری و ارتشی را شامل می شود؟

علی بابایی کارنامی (نماینده مردم ساری و رئیس گروه کارگری مجلس) در پاسخ به این سوال گفت: اقدام اخیر سازمان برنامه و بودجه مبنی بر واریز مبالغ به حساب از محل همسان سازی حقوق بازنشستگان. مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری و مستمری بگیران کشوری و همچنین مستمری بگیران یک واحد نظامی است و ربطی به مستمری بگیران تامین اجتماعی ندارد.

وی افزود: اصولا اقدامات سازمان برنامه و بودجه مربوط به کارکنان دولت است و ربطی به سازمان بیمه ای که منابع خود را دارد ندارد.

بابایی کارنامی با بیان اینکه امسال حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی تعدیل می شود و دولت متعهد به آن است، افزود: از ابتدای برنامه هفتم توسعه امسال حقوق کارگران باید تعدیل شود و فرمول اجرای آن این است. مشابه فرمول تعدیل حقوق بازنشستگان کشوری. مبالغ این تعدیل باید توسط خود سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس تصریح کرد: منابع مورد نیاز برای این اقدام بیشتر از محل کاهش بدهی دولت به تامین اجتماعی است و برای این منظور در سال جاری باید سهام پیش بینی شده برای کاهش بدهی امسال سازمان از طریق انجام شود. واگذاری سهام و این اقدام باید همزمان با پرداخت بدهی سایر صندوق ها انجام شود. پس از این اقدام، تعهد اجرایی پرداخت بر عهده خود سازمان تامین اجتماعی است.