یک باشگاه 5000 نفری به شدت نیاز به ورزش دارد

در ولیپور نبود زمین ورزشی 5000 نفری یکی از اولویت های مهم در حوزه ورزش شهرستان است که توجه و پیگیری سالن ورزشی را می طلبد.

  برای ستاره ملی پوش پرسپولیس اولتیماتوم پیدا شد

دیدگاهتان را بنویسید