یک سال از دولت سیزدهم؛ وقتی اعداد صحبت می کنند!

یک سال از دولت سیزدهم؛  وقتی اعداد صحبت می کنند!

روز جدید : عمر دولت رئیس جمهور به یک سال رسیده است و تقریباً هیچ یک از وعده های رئیس جمهور قبل از انتخابات رنگ واقعیت به خود نگرفته است، وعده هایی که آقایان می خواستند در 2-3 هفته در زمان انتخابات محقق کنند، حالا پس از یک سال گذشت، متأسفانه نزدیک هم هستند، ما حتی چیزی نیستیم که ثابت کند مدیریت یک کشور در این شرایط به آن سادگی که آقایان فکر می کردند، نبوده است.

عمر دولت ریاست جمهوری به یک سال رسیده است و تقریباً هیچ یک از وعده های رئیس جمهور محترم قبل از انتخابات رنگ واقعیت به خود نگرفته است، ما نیستیم که ثابت کنیم اداره کشور در این شرایط به این سادگی نبوده است. آقایان فکر کردند.

گاهی اعداد و ارقام گویاترین گواه هستند و نیازی به توضیح و توضیح بیشتری ندارند، بنابراین در این یک سال بدون هیچ توضیح و تفسیری به برخی از این اعداد و ارقام اشاره می کنیم، قضاوت را به عهده خودتان بگذارید:

قیمت های قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم:

1. 25700 دلار تومان
2. سکه 11 میلیون و 300 هزار تومان
3. شاخص کل یک میلیون و 375 هزار است
4. ساینا 150 میلیون
5. نقدینگی 3700 همات
6. متوسط ​​مسکن در تهران متری 30 میلیون است
7. نان بربر 2800 تومان
8. کسری بودجه 450 همات
9. بنزین 3000 تومان
10. قیمت نفت 70 دلار است
11. بلیط مترو 2000 تومان
12. مرغ کیلویی 40 هزار تومان
13. حداقل دستمزد یک کارگر 2 میلیون و 655 هزار تومان است
14. بسته اینترنت 72 گیگا 155 هزار تومانی برای یک سال
15. بلیط اتوبوس تهران – مشهد 190 هزار تومان
16. 20000 کیلوگرم شکر
17. روغن مایع 25 هزار تومان
18. چای خارجی 500 گرم 150 هزار تومان
19. پوشک 12 عدد سایز 4 45 هزار تومان
20. دلستر یک لیتری 13 هزار تومان
21. آب معدنی لیتری و نیم 6000 تومان
22. برنج ایرانی کیلویی 40 هزار تومان
23. بلیط هواپیما تهران رشت 500 هزار تومان

  بررسی نصب کارت واکسیناسیون رانندگان تاکسی از فردا/جلوگیری از فعالیت رانندگان واکسینه نشده

و اکنون یک سال پس از اجرا:
1. دلار 31800 تومان
2. سکه 14 میلیون و 833 هزار تومان
3. شاخص کل یک میلیون و 430 هزار است
4. ساینا 215 میلیون تومان
5. نقدینگی 5100 همات
6. میانگین مسکن در تهران حدود 42 میلیون است
7. نان بربر 3500 تومان
8. کسری بودجه (نامشخص)
9. بنزین 3000 تومان
10. قیمت نفت 100 دلار است
11. بلیط مترو 2500 تومان
12. مرغ کیلویی 59 هزار تومان (قیمت مصوب پارسال 24 هزار و 900 تومان)
13. حداقل حقوق پایه به ازای هر کارگر 4 میلیون و 179 هزار تومان است
14. بسته اینترنت 72 گیگ حذف شد (15 گیگ برای 120 روز 65 هزار تومان)
15. بلیط اتوبوس تهران – مشهد 248 هزار تومان
16. شکر کیلویی 20 هزار تومان
17. روغن مایع 66 هزار تومان
18. چای خارجی 500 گرم 150 هزار تومان
19. پوشک 12 عدد سایز 4 55 هزار تومان
20. دلستر یک لیتری 16000 تومان
21. آب یعنی لیتری و نیم 6500 تومان
22. برنج ایرانی کیلویی 120 هزار تومان
23. بلیط هواپیما تهران – رشت 694 هزار تومان

دیدگاهتان را بنویسید