یک سیگنال مهم برای بازار سهام در هفته آینده

این کارشناس در خصوص مسائل پیرامون برجام و مسیر دلار در بازار آزاد معتقد است: اتفاقاتی که در روزهای اخیر رخ داده گام های مثبتی است اما احتمال کمی وجود دارد که این امر منجر به احیای برجام شود. زیرا اکنون شرایط تغییر کرده و بر خلاف ایران که در این زمینه نرمش نشان می دهد، کشورهای غربی تمایل چندانی نشان نداده اند، اما به هر حال با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و اطلاعاتی که در حال انتشار است، بعید است که اجازه دهند قیمت دلار به زیر 50 هزار تومان می رسد تا حتی منابع هم آزاد شود. همچنین فقط برای تحویل کالاهای اساسی می باشد.

در رابطه با پیامد این مشکلات و با توجه به اینکه در فصل بهار سال جاری قیمت کالاها و نرخ دلار کاهش یافته و سیاست های بورس کالا نیز رنگ کنترلی به خود گرفته است، احتمال می رود در این فصل حاشیه سود خوبی دارند فصل زمستان بازاری برای اکثر شرکت های بزرگ نخواهد بود، اما شرایط نشان نمی دهد که ارزش شرکت ها در حال حاضر بیشتر از ارزش واقعی آنها باشد.

این کارشناسان بازار سرمایه در نهایت خاطرنشان کردند: در مجموع شرایط بورس تهران مساعد است اما با توجه به برخی نااطمینانی های سیاسی و اقتصادی و موارد ذکر شده، احتمال در پیش گرفتن مسیر متعادل نسبت به سایر سناریوها بیشتر است.

دیدگاهتان را بنویسید