12. رسالت مهم رئیس جمهور به وزیر جدید آموزش و پرورش چیست؟

12. رسالت مهم رئیس جمهور به وزیر جدید آموزش و پرورش چیست؟

انتظارات اصلی به شرح زیر است:

1. تحول در نظام آموزش و پرورش با به روز رسانی تحول اساسی سند آموزش و پرورش

2. تدوین نقشه راه بر اساس سند تحول آموزش و پرورش

3. جذب معلمان مؤثر و متعهد از طریق دانشگاه فرهنگیان

4. بازسازی سیستم صلاحیت حرفه ای معلمان و نظارت مستمر آن

5. شناسایی و جذب انقلابیون متدین، مدیران جوان و تحول آفرین در سطوح مختلف.

6. گسترش و کیفیت فعالیت اصلاحی

7. توجه ویژه به عدالت آموزشی

8. تقویت مدارس دولتی

9. توسعه زیرساخت ها و بهبود سیستم تربیت معلم

10. گسترش سهم آموزش و پرورش و توجه ویژه به آموزشکده های فنی و حرفه ای

11. بازنگری در کتب درسی بر اساس افزایش شور و نشاط و خلاقیت دانش آموزان برای حل مشکلات کشور.

12. تأیید هویت ملی، انقلابی و اسلامی دانش آموزان

دیدگاهتان را بنویسید