150 هزار نفر مشمول طرح ساماندهی آموزش و پرورش می شوند

150 هزار نفر مشمول طرح ساماندهی آموزش و پرورش می شوند

رضا حاجی پور در پایان طرح ساماندهی نیروی کار آموزشی گفت: طرح ساماندهی نیروی کار آموزشی در کمیسیون آموزش به صورت کمیسیون گروهی برای رسیدگی به این موضوع بسیج شده است.

حاجی پور افزود: گروه های سازماندهی شده شامل حق التدریس، نهضت ها، کودکان پیش دبستانی، موسسات غیرانتفاعی و همه کسانی هستند که تصمیمی برای انعقاد قرارداد در آموزش و پرورش ندارند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امیدواریم این پروژه به زودی به اتمام برسد. در سراسر کشور حدود 150000 نفر وجود دارند که سال ها در سراسر کشور تحت عناوین مختلف کار کرده اند.

وی گفت: نوع قرارداد هنوز مشخص نشده است، زمانی که بررسی های کمیسیون تکمیل و به کمیسیون آموزش ارجاع شود، در مورد نوع قرارداد تصمیم گیری می شود.

حاجی پور افزود: این طرح می تواند پاسخگوی نیازهای آموزشی نیروی کار باشد.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: بر اساس آمار اعلام شده از سوی کارکنان آموزش و پرورش، 150 هزار معلم کمبود داریم و این تعداد در سه سال آینده افزایش خواهد یافت.

وی در پایان درباره بار مالی این طرح گفت: این طرح هیچ بار مالی بر دوش دولت ندارد چرا که آموزش و پرورش در حال حاضر به تمامی نیروهای غیررسمی خود که حدود 150 هزار نفر هستند حقوق پرداخت می کند و هدف این طرح کاهش «ساماندهی و کاهش» است. 150000 نفر خود را ترتیب دهید.”

  باز هم جلسات مشکل ساز؛ این مطلب: سازمان مدنی شهرداری تهران

دیدگاهتان را بنویسید