300 روز جنگ در اوکراین


ساعت: 10:13
تاریخ انتشار: 1301/10/04
کد خبر: 1919698

تصویر گزارش;

300 روز جنگ در اوکراین

خلاصه ای از 300 روز جنگ در اوکراین را مشاهده می کنید.

  گلی که هدیه شهدای شاهچراگ بود به گل تبدیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید