300 روز جنگ در اوکراین


ساعت: 10:13
تاریخ انتشار: 1301/10/04
کد خبر: 1919698

تصویر گزارش;

300 روز جنگ در اوکراین

خلاصه ای از 300 روز جنگ در اوکراین را مشاهده می کنید.

دیدگاهتان را بنویسید