4 ماه تاخیر در حقوق معلمان خرید خدمات آموزشی

4 ماه تاخیر در حقوق معلمان خرید خدمات آموزشی

امانگلیه شادمهر با انتقاد از عدم برخورد مناسب با معلمان خریدار خدمات آموزشی، تصریح کرد: معلمان خریدار خدمات یکی از مظلوم ترین اقشار معلمان کشور هستند که با کمترین حقوق و بیشترین بازدهی در اقصی نقاط کشور تدریس می کنند. . در این وضعیت نامناسب اقتصادی، این معلمان با کمترین دستمزد زندگی می کنند و این نقض حق معلمان برای خرید خدمات آموزشی است که حتی کفاف هزینه رفت و آمد آنها را نمی دهد.

وی تصریح کرد: متاسفانه حتی نیمی از مبلغی که آموزش و پرورش در اختیار شرکت ها و موسسات طرف قرارداد قرار می دهد به معلمان تعلق نمی گیرد و گاهی شاهدیم که حقوق این معلمان زحمتکش 4 تا 5 ماه به تاخیر می افتد. ، این معلمان هیچگونه امنیت شغلی ندارند و تغییر وضعیت آنها باید در اولویت طرح سازمان تدریس باشد.

عضوکمیسیون آموزش، تحقیقات علمی و فناوری تاکید کرد: طرح ساماندهی پرونده معلمان شامل خرید خدمات آموزشی است ضمن اینکه طی نامه ای از کمیته به سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ، ما درخواست وضعیت اضطراری برای معلمان کرده ایم.

  استرس آقای گل پرسپولیس بر استقلالی ها

دیدگاهتان را بنویسید