40 هنرستان در کشور در حال ساخت است

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: ۴۰ مدرسه دارالفنون در نقاط مختلف کشور در حال ساخت است.

  خرید ماکارونی 10 درصد کاهش یافت

دیدگاهتان را بنویسید