800 هزار نفر مشمول همسان سازی حقوق بازنشستگان هستند

800 هزار نفر مشمول همسان سازی حقوق بازنشستگان هستند

محمد اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از مصاحبه تلویزیونی دکتر موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که موجب سردرگمی و نگرانی بستگان بازنشسته شد، هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان به سرعت وارد عمل شد و تصمیم گرفت. برای برگزاری جلسه 4 ساعته با کارکنان سازمان.

و وی افزود: مدیران و مدیر اجرایی سازمان KSO تشخیص می دهند که این تکمیل تناسب حقوق بازنشستگان است.

رئیس اتحادیه عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی در تشریح نشستی که با کارکنان سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، گفت: کارکنان این سازمان بر تکمیل توزیع متناسب آن دسته از مستمری بگیرانی که تاکنون حقوق آنها به نسبت تناسب شده است تاکید دارند. ، و هنوز به پایان می رسد. مابقی با بحث و رایزنی هایی که انجام دادیم مقرر شد هفته آینده کارگروهی با حضور مسئولین حقوقی، مالی، فنی و درآمد سازمان و تیم مرکز عالی تشکیل شود تا اجرایی و قانونی شود. راه حل ها

وی با بیان اینکه 25 درصد باقیمانده تناسب بر عهده 800 هزار مستمری بگیر خواهد بود، خاطرنشان کرد: رهبری سازمان اعلام کرده است که با تصمیم گیری قانونی کارگروه، مانعی برای اجرای باقیمانده تناسب وجود ندارد.

اسدی گفت: اصرار و اقدام بعدی ما برای تسریع در رسیدگی به دعاوی حقوقی و مابقی مستمری بگیران ناشی از فشار روزافزون و مشکلات معیشتی و مغایرت سطح تورم با هزینه معیشت آنان است.

رئیس هیأت مدیره مرکز عالی بیمه اجتماعی مستمری بگیران گفت: انتظار داریم دغدغه بازنشستگان و مستمری بگیران که مایه سربلندی و آبادانی کشور هستند کم شود وی از ظرفیت خود در این حوزه استفاده می کند.

  سخنان خبرچین ما را امیدوار کرد

وی تحقق مطالبات و خواسته های قانونی بازنشستگان را اجتناب ناپذیر دانست و گفت: شورای عالی با توجه به تعهداتی که در قبال مستمری بگیران و مستمری بگیران دارد به هیچ وجه از تحقق مطالبات قانونی آنان عدول نخواهد کرد.

به گفته وی، مستمری بگیران باید مطمئن باشند که برای تحقق خواسته های آنها از هیچ تلاشی دریغ نمی کنیم و از دست نمی دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید