آغاز پرداخت افزایش حقوق مستمری بگیران + معوقه

آغاز پرداخت افزایش حقوق مستمری بگیران + معوقه

بر اساس بخشنامه رئیس عامل سازمان تامین اجتماعی در اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و مصوبات شورای عالی کار و تصویب نامه هیات وزیران؛ از اول فروردین 1403 کلیه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی و ارث مشمول قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال 1402 برای دریافت کنندگان حداقل مستمری به پایین مقرر شده است، با 35 درصد و برای سایر مقاطع بالاتر از حداقل، 22 درصد نهایی می شود. مستمری از اسفند ماه سال گذشته 690 هزار و 78 تومان افزایش می یابد.

بر اساس این گزارش، در این بخشنامه حداقل مستمری مستمری طولانی مدت، ازکارافتادگی کلی و مستمری بازماندگان کلی موضوع اعمال ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی از تاریخ ۱۳۰۳/۰۱/۰۱ به میزان ۷۱ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۸۴۰ ریال در ماه تعیین شده است. که متناسب با شرایط هر مستمری بگیر، برخی از مزایای جانبی نیز به این رقم اضافه می شود.

در این بخشنامه مزایای تکمیلی پرداختی به بازنشستگان تامین اجتماعی شامل حق سنوات، کمک هزینه عائله مندی، کمک هزینه فرزند، کمک هزینه همسر برای فرزندان سرپرست، کمک هزینه مسکن و حمایت معیشتی مستمری بگیران است. بر اساس این بخشنامه حق سنوات مستمری بگیران و مستمری بگیران (سوابق اصلی و مشاع) با بیش از 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه به ازای هر سال سابقه بیش از 20 سال 5 هزار ریال افزایش می یابد.

بر اساس این گزارش، مبلغ کمک عائله مندی مستمری بگیران دارای حداکثر 2 فرزند 14 میلیون و 4100 ریال، مبلغ کمک عائله مندی مستمری بگیران دارای 3 فرزند و بیشتر 18 میلیون و 205 هزار و 330 ریال است، میزان کمک هزینه فرزندان. تا 2 فرزند 8 میلیون و 595 هزار و 620 ریال و برای فرزند سوم و بیشتر 11 میلیون و 174 و 306 ریال مبلغ کمک هزینه برای همسر فرزند تحت تکفل در موارد بازماندگان حداکثر 2 فرزند است. 14 میلیون و 4100 ریال و میزان کمک هزینه نفقه همسر در مورد بازماندگان دارای 3 فرزند و بیشتر 18 میلیون و 205330 ریال می باشد.

این گزارش نشان می دهد که مبلغ کمک هزینه مسکن به مستمری بگیران به ازای هر مورد مستمری مستمری، ازکارافتادگی کلی و مستمری بازماندگان 2 میلیون و 700 هزار ریال است و میزان ریالی کمک به تامین معیشت مستمری بگیران نیز تعیین شده است. برای هر مورد 4 میلیون ریال.

لازم به ذکر است پرداخت مستمری های اردیبهشت ماه به بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از چند روز پیش آغاز شد و حقوق این ماه آنان بر اساس افزایش های موضوع این بخشنامه پرداخت می شود. سازمان تامین اجتماعی همچنین اعلام کرد مابه التفاوت دستمزد فروردین ماه به مستمری بگیران و بازنشستگان این سازمان در خرداد ماه پرداخت می شود.