اتفاق عجیبی که جشنواره کن را به هم ریخت!

اتفاق عجیبی که جشنواره کن را به هم ریخت!

پس از تهدید بمب گذاری، خیابان خارج از کاخ جشنواره محاصره شد و پلیس از همه جهت عابران پیاده را مسدود کرد و تیمی از متخصصان کوله پشتی را در وسط گذرگاه چک کردند.

نه کاخ و نه محوطه اطراف آن تخلیه نشد، اما اطراف کاخ محصور شد و هیچ صفی مستقیماً در خارج از ساختمان ایجاد نشد و گروهی از افرادی که برای ورود در صف ایستاده بودند، اجازه داشتند در کنار کلانتری بمانند.

پس از بررسی این پرونده توسط گروه زیادی از مقامات، خیابان و ورودی کاخ در ساعت 15:10 به وقت محلی بازگشایی شد.

بررسی های امنیتی در کن همچنان بالاست و شرکت کنندگان باید به صورت جداگانه از یک آشکارساز جدید عبور کنند. برخی از شرکت کنندگان در جشنواره گزارش دادند که تدابیر امنیتی باعث تاخیر در ورود به سالن شده و مجبور شدند تا 20 دقیقه در صف بمانند. هفتاد و هفتمین جشنواره فیلم کن تا 5 ژوئن ادامه دارد.