بازدید رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان از خبرگزاری موج

رئیس کمیته ویژه آب و مناطق محروم شورای اسلامی شهر اصفهان از اتاق خبر خبرگزاری موج استان اصفهان بازدید و با خبرنگاران این خبرگزاری به گفتگو پرداخت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری اصفهان موج


مجید نادرالاصلی، رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق محروم شورای اسلامی شهر اصفهان به همراه محسن آنالویی مدیر خبرگزاری ایمنا با هدف ارتقای تعامل رسانه ای با اصحاب رسانه از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کردند.

از شورای شهر اصفهان بازدید شدآیا این خبر مفید بود؟
خدمات سئو برای وب سایت ها