برنامه دقیق تشییع پیکر رئیسی مشخص شد

خبرگزاری منتخب همچنین گزارش داد: یکی از مسئولان سازمان تبلیغات از اقامه نماز رهبری بر پیکر شهدای سانحه سقوط بالگرد ریاست جمهوری در تهران در روز چهارشنبه خبر داد. پیکر رئیس جمهور روز پنجشنبه در مشهد تشییع می شود.