تغییر چهره باورنکردنی کارلوس کی روش!

تغییر چهره باورنکردنی کارلوس کی روش!

کارلوس کی روش یکی از طراحان فوتبال مدرن پرتغال است. او در اولین تجربه سرمربیگری در فوتبال ملی در تیم زیر 20 سال پرتغال کار کرد و جالب اینکه با آن تیم قهرمان جام جهانی هم شد.

تغییر چهره کی روش به دلیل سال ها کار در فوتبال ایران و وضعیت فعلی او در عکس های جدیدی که پیدا کردیم کاملا مشخص است. این تصاویر را شاید خود کی روش ندیده باشد!

نکته جالب در عکس اول زیر حضور نلو وینگادا در کنار کارلوس است. وینگادا دستیار که روشه در تیم زیر 20 سال پرتغال بود.

تغییر چهره باورنکردنی کارلوس کی روش!

تغییر چهره باورنکردنی کارلوس کی روش!