توزیع 180 تلاش برای اجرای تناسب حقوق بازنشستگان

توزیع 180 تلاش برای اجرای تناسب حقوق بازنشستگان

وی افزود: با پیگیری فراکسیون بازنشستگان و حمایت کمیسیون تلفیق، 50 درصد از این مبلغ وام صرف تعدیل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری ​​می شود. فولاد و 130 همت مخصوص بازنشستگان تامین اجتماعی است

بر اساس مصوبه مجلس، در سال اول برنامه تناسب 40 درصد، در سال دوم 30 درصد و در سال سوم 30 درصد می شود تا حقوق بازنشستگان به 90 درصد برسد. از حقوق کارمندان معادل.

فراکسیون بازنشستگان نماینده 7 میلیون بازنشسته کشور است و تلاش کرده ایم با رویکردی متمرکز مطالبات این عزیزان را به گوش مسئولان برسانیم.