جدول پرداخت حقوق بازنشستگان و مانده ماه های گذشته بانک رفاه

جدول پرداخت حقوق بازنشستگان و مانده ماه های گذشته بانک رفاه

افزایش 35 درصدی دستمزد بازنشستگان تامین اجتماعی در اردیبهشت 1403 وضع شد و به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، معوقات بازنشستگانی که در فروردین ماه پرداخت نشده اند در خرداد ماه پرداخت می شود.

لذا فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی از تاریخ 30 خرداد 1403 نزد ما واریز می شود.

تعدادی از اعضای Intiter در قسمت نظرات گزارش دادند که شکاف حقوقی فروردین ماه بازنشستگان تامین اجتماعی در فیش خرداد اعمال نمی شود، بنابراین اعلام کردند که شکاف حقوقی در این ماه دریافت نمی کنند.

با انجام تحقیقات و بازجویی از تعدادی از بازنشستگان مشخص شد طبق روال هر سال فیش حقوقی فروردین ماه بازنشستگان تامین اجتماعی در فیش های خرداد ماه درج نمی شود و به صورت جداگانه به حساب بازنشستگان آن ماه واریز می شود.

بر این اساس مستمری بگیران محترم جای نگرانی ندارند و طبق اعلام کارمندان حتما حقوق فروردین ماه خود را دریافت خواهند کرد.

نام نامه تاریخ پرداخت
AA 20/3/1403
حرف B به S شعبه تا 2000 نفر 21/3/1403
حرف S برای شعب تا 2000 نفر 22/3/1403
ب 23/3/1403
P، T، S 24/3/1403
ج، ج، ج، ص 25/3/1403
یا یا یا 26/3/1403
ح، همکاران بازنشسته 27/3/1403
A، C، R 28/3/1403
بانک های ملی، ملت، تجارت، پست بانک، سپه، کشاورزی، صادرات 29/3/1403
تی، دی، اچ 29/3/1403
G، L، W، H، G، Y، Z، K، D، Sh 30/3/1403
الف، ن، م، بنیاد شهید 31/3/1403