جدول پرداخت مستمری های فروردین ماه داوطلبان کمیسیون رفاه و مزایا

سازمان هدفمندسازی کمک‌ها در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مستمری مشمولان مشمول کمک‌های اجتماعی به حساب مشمولان نهایی واریز شده است.

مستمری مشمولان اردیبهشت 1403 سازمان بهزیستی به حساب مشمولان نهایی (در مورد سرپرست خانوار) ​​واریز و از ساعت 24 روز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه قابل برداشت می باشد.

در این پیام آمده است:
با توجه به اعمال بند «2» تبصره 8 قانون بودجه سال 1403 در خصوص واریز مستمری بگیران کمک اجتماعی مستقیماً به حساب ذی نفع نهایی (مانند سرپرست خانوار) مبالغ مستمری بر اساس شناسه ملی اعلام شده از سوی سازمان اجتماعی کل کشور به حساب مشمولان این سازمان واریز و از ساعت 24 روز سه شنبه 5 اردیبهشت ماه قابل وصول می باشد.
یادآور می شود، بر اساس اجرای بند مذکور، مستمری مددجویان کمیته امداد به حساب کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز و از طریق این سازمان به حساب کمیته امداد واریز می شود. مشتریان تحت پوشش

جدول پرداخت مستمری های فروردین ماه داوطلبان کمیسیون رفاه و مزایا

مستمری اجتماعی از سال 1403 چقدر است؟
در حالی که افزایش 20 درصدی دستمزد مستمری بگیران برای امسال اعلام شده بود، مستمری مستمری بگیران بهزیستی و بهزیستی 30 درصد افزایش یافت. یعنی یک متقاضی مددکاری اجتماعی و کمیته مددکاری که سال گذشته حدود 700 هزار تومان دریافت کرده بود امسال 910 هزار تومان و یک خانواده 2 نفره نزدیک به یک میلیون و 800 هزار تومان دریافت می کنند.

در حال حاضر 96 درصد متقاضیان کمیته امداد در پنج دهک پایین و حدود 2 میلیون و 362 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد خمینی (ره) هستند که از این تعداد 87 درصد در سه دهک پایین و 96 درصد در پنج دهک پایین هستند.

بر اساس جدول زیر، سپرده های جدیدی که از 20 فروردین 1403 انجام می شود نشان داده شده است.