زمان پرداخت مزایای معلمان بازنشسته اعلام شد

زمان پرداخت مزایای معلمان بازنشسته اعلام شد

بر اساس وعده های اخیر، مطالبات معلمان این روزها باید به حساب آنها واریز شود.

بسیاری از معلمانی که سال گذشته بازنشسته شدند هنوز مزایای خود را دریافت نکرده اند. این در حالی است که طبق آخرین وعده ها باید مطالبات معلمان این روزها به حساب آنها واریز شود.

به گزارش ایلنا، فرهادی معاون وزیر آموزش و پرورش در روزهای اخیر گفت: 40 درصد باقیمانده پاداش پایان خدمت معلمان بازنشسته سال 1401 پس از پرداخت حقوق روزانه واریز می شود.

اکنون با اتمام پرداخت حقوق، مستمری بگیران فرهنگی در انتظار تحقق وعده و پرداخت حق بیمه هستند.