شاهرخ اصطخری از طلافروشی جدید خود رونمایی کرد

شاهرخ اصطخری اگرچه در تهران به دنیا آمد، اما ریشه او به شهر باستانی اصطخری در استان فارس برمی گردد. شاهرخ اصطخری در خانواده ای 5 نفره به دنیا آمد. او فرزند اول و تنها پسر خانواده است و 2 خواهر کوچکتر از خود دارد.

شاهرخ اصطخری از طلافروشی جدید خود رونمایی کرد