شاهین اتومات امروز 6 اردیبهشت چنده؟ + جدول قیمت

شاهین اتومات امروز 6 اردیبهشت چنده؟  + جدول قیمت

در آگهی های بازار خودرو امروز 6 اردیبهشت یک دستگاه فالکون با دنده 1402 و 35000 کیلومتر به قیمت 700 میلیون تومان به فروش می رسد. در عین حال قیمت شاهین اتومات مدل 1403 صفر 790 میلیون تومان اعلام شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی از قیمت روز خودرو شاهین به دست خواهید آورد.

قیمت روز خودروهای شاهین
ساخت، مدل، ویژگی، قیمت (تومان)
شاهین، پینیون G 1402 10 500 720 000 000
شاهین جی دنده 1402 35,000 700,000,000
شاهین جی دنده 1403 صفر 710,000,000
شاهین جی دنده 1403 صفر 750,000,000
شاهین جی دنده 1403 صفر 700,000,000
شاهین جی اتومات 1403 صفر 792,000,000
شاهین جی اتومات 1403 صفر 860,000,000
شاهین جی اتوماتیک 1403 صفر 790,000,000
شاهین جی اتومات 1403 صفر 820,000,000