طی ۲۴ ساعت گذشته ۹ نظامی و افسر صهیونیست توسط حماس به هلاکت رسیدند

%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4+%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85+%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C+%D8%BA%D8%B2%D9%87 خبر خاکستری

ارتش رژیم منفور صهیونیستی از هلاکت تعدادی دیگر از نظامیان خود در نبرد با رزمندگان مقاومت خبر داد.